Fokus Digital Services

Над 70 експертни решения за назначаване, осигуряване и подаване на декларации обр. 1 и 6 за чужденци

В 1 експертно издание - "Назначаване на чужденци: Експертите съветват"


Уважаеми г-н/ г-жо ТРЗ служител,


Теорията ни подготвя за сблъсък с проблемите, но практиката е това, което ги разрешава!

Една от най-трудните теми в работата Ви като ТРЗ служители е назначаването и всичко свързано с трудовите и граждански договори на чужденци.

 

Но защо трябва излишно да се затурднявате, мъчите и търсите решения, след като...

Ще ги намерите всичките на едно място:

В експертното ръководство "Назначаване на чужденци: Експертите съветват"!

За да бъде максимално полезно, то включва:
 
 готови решения на казуси от практиката 
 експертни съвети по ключови теми, които Ви касаят.
 
 
Подбрахме решенията така, че да не засягат само назначаването, ами и осигуряването на назначените чужди граждани. В крайна сметка, след като наемете на работа един служител, трябва да му плащате осигурителни вноски. А при чуждите граждани нещата не стоят, както при българските.
 
Така че ръководството "Назначаване на чужденци" не е книга, която ще Ви "изостави" веднага след назначаването на чужденец. Тя ще Ви помага и когато решавате:
 как да го осигурявате
 кое е приложимото законодателство за него


Включени са и случаи от практиката, които разглеждат декларации 1 и 6, за които знаем, че Ви създават не малко проблеми.
Вижте пълния списък с готови решения в ръководството:

Решения на казуси:
❒ Назначаване на французин в българско дружество за търсене на клиенти в Азия
 Осигуряване на лице от Южна Америка при сключване на граждански договор за услуги в Южна и Северна Америка
 Осигуряване на гражданин на Тайланд по граждански договор за превод от английски на тайски
 Осигуряване на собственик на ЕООД и новоназначен шофьор – черногорци
 Нормативни актове, регламентиращи сключване на трудов договор с чужденец извън ЕС
 Ред за издаване на разрешения за работа на чужденци
 Уреждане на здравно осигуряване на назначени у нас граждани на трети страни
 Наемане на чужденец за работа, свързана с търгуване с европейски държави
 Регистрация от АЗ на работници от трета страна
 Разрешение за работа за чужденци с дългосрочно или постоянно пребиваване
 Наемане на чужденци за сезонна работа
 Случаи, в които не се налага провеждане на пазарен тест за наемане на чужденци
 Командироване на украинци, назначени у нас за 90 дни
 Санкции при нарушаване на разпоредбите за назначаване на чужденци
 Осигуряване на грък и северномакедонец с ООД и назначен на граждански договор грък
 Назначаване на италианци, работещи на трудов договор в Италия
 Осигуряване на собственик на ЕООД с двойно гражданство
 Разрешение за достъп до пазара на труда от АЗ
 Осигуряване на португалец, назначен в Португалия в българска фирма
 Осигуряване на пакистанец – редовен студент у нас - при назначаването му на трудов договор
 Осигуряване на поляци, регистрирали дружество у нас
 Осигуряване на финландец, работещ на граждански договор за българско дружество
 Осигуряване на сърбин, назначен по трудов договор в българско дружество
 Осигуряване на румънец, назначен на трудов договор в румънски клон на българско ООД
 Осигуряване на работници, изпратени на работа в предприятия от ЕС
 Осигуряване на грък, работещ в България, при командироването му в Гърция
 Удължаване на трудов договор с украинец
 Осигуряване на словак, местно лице за България, с доходи от ФЛ от словакия
 Осигуряване на собственик на ЕООД, което има приходи само от Франция
 Подаване на заявление от сърбин с фирма в България, че няма пребиваване и няма да се осигурява здравно
 Осигуряване на руснак, собственик на ЕООД у нас
 Здравно осигуряване за СОЛ, собственик на ЕООД, който живее в САЩ
 Назначаване на украинец с постоянно пребиваване
 Документи за пребиваване за съдружници в дружество - чужденци, които ще извършват превози за българската си фирма
 Полагане на личен труд от сърбин, собственик на българско дружество
 Назначаване на испанци по трудов договор за работа от разстояние
 Назначаване на лица от ЕС в българско дружество за работа в чужбина
 Сключване на договор за управление от албанска гражданка в българската ѝ фирма
 Командироване на грък - управител на българска фирма
 Ограничение на размера на възнаграждение по ДУК
 Предоставяне на услуги по граждански договор от чуждестранно лице извън територията на България
 Получаване на пенсия от индийски гражданин, осигуряван като СОЛ у нас
 Социални осигуровки за ФЛ от Китай, което иска да открие фирма у нас
 Граждански договор с ФЛ, което не е от ЕС – осигурителни вноски и данъци
 Плащане у нас на данъци и осигуровки от германец с постоянно пребиваване у нас
 Назначаване на чужденец с продължително пребиваване у нас за управител на търговско представителство
 Назначаване на украинци за събиране на земеделска продукция
 Назначаване на лица от Сърбия и Русия в хотелски комплекс
 Подаване на уведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за чужденец с постоянно пребиваване
 Граждански договор с италианец за полагане на личен труд у нас
 Осигуряване на грък, който работи в Гърция и е управител и съдружник в българско ООД
 Осигуряване на назначен гражданин на Индия с продължително пребиваване
 Назначаване на граждански договори лица от САЩ – едното с двойно гражданство, а другото - с разрешително за пребиваване
 Осигуряване по ДУК на три лица, които не пребивават у нас
 Осигуряване на украинец с трудов договор у нас при изпращането му в командировка в ЕС
 Държави извън ЕС, с които България има споразумения в областта на социалната сигурност
 Обезщетение за майчинство за лице с двойно гражданство при раждане в Северна Македония
 Издаване на формуляр А1 за италианци, собственици на фирма у нас, и начисляване на италианци във фирмата
 Законодателство, на което е подчинен австриец, командирован от българска фирма в Австрия, сключил договор с австрийски работодател
 Осигуряване на ФЛ с продължително пребиваване в Унгария, регистрирало ЕООД у нас
 Издаване на удостоверения А1 за чужденци, назначени у нас за работа в европейски държави
 Предоставяне на болнични листове от чужбина
 Получаване на обезщетение по майчинство за служителка, родила в Австрия
 Регламенти за синхронизиране системите за социална сигурност в ЕС
 Сключване на ДУК със сърбин с продължително пребиваване у нас
 Приложимо законодателство за грък, работещ на морски плавателен съд под български флаг
 Осигуряване на грък, извършващ дейност като заето лице у нас
 Осигуряване на командирован в Германия на украинец, имащ разрешение за постоянно пребиваване у нас
 Осигуровки и данъци по хонорар на израелски гражданин, предоставил консултации на българско дружество
 Осигуряване на едноличен собственик на българско дружество по ДУК, който е италианец
 Неосигуряване на чужденец с граждански договор у нас
 Осигуряване на управител чужденец с ЕООД у нас
 Сключване на трудов договор с чужденка, омъжена за българин
 Назначаване на трудов договор на лице от трета страна с продължително пребиваване у нас - вижте решението на казуса на видеото по-долу!
 Документ за удържани осигурителни вноски на назначени на трудов договор чужденци
 Осигурителни вноски за румънски граждани на трудов договор
 Осигурителни вноски за лице от трета страна, назначено за 90 дни
 Назначаване на италианци, работещи на ТД в Италия, в българско ЕООД
 Клаузи в срочен трудов договор с гражданин на Молдова
 Право на болнични преди раждане на чуждо СОЛ с временно пребиваване у нас
 Документиране на изплащане на допълнителна брутна заплата за служител чужденец
 Годишна декларация обр. 6 за чужденец с ЕООД у нас
 
Експертни анализи:
 За мерките относно достъпа на чужденци от трети страни до пазара на труда в България и тяхната ефективност
 Вътрешнокорпоративен трансфер на граждани от трети страни
 Наемане на висококвалифицирани специалисти от трети страни /синя карта на ЕС/
 Наемане на сезонни работници от трети страни
 
Вижте решението на казуса "Назначаване на лице от трета страна с продължително пребиваване у нас" на видеото:
 Отгърнете страниците на ръководството "Назначаване на чужденци: Експертите съветват" и вижте поместените в него експертни решения във видеото тук:


Вижте кой стои зад експертните решения, включени в книгата:


доц. д-р Андрей Александров

Mагистър по Право (2005) и доктор по Трудово право и социално осигуряване (2011) от Софийски университет "Св.Климент Охридски". Притежава и двусеместриално обучение от Университета в Хамбург (2003/2004).
 
Преди да се присъедини към екипа на "Камбуров и съдружници", Андрей Александров е юрисконсулт в дирекция “Правна и международноправна дейност” на Държавната комисия за защита на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на МВР Академия (2006-2008), Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008) и Международната фондация „Св.Кирил и Методи“ (2007).
 
В периода 2011-2015 г., Андрей Александров е хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет, а от 2016 г. е главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН.
 
Член е на Софийската адвокатска колегия.

Аспасия Петкова

Експерт по социално и здравно осигуряване, работила в УНСС и като експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.
 
Автор на много книги, наръчници, статии, дългогодишен лектор на семинари и обучения.

Красимира Гергева

Завършила средното си образование в Професионална Гимназия по Икономика гр. Разград - специалност „Машинна обработка на информацията“ със застъпено основно обучение по Счетоводство. След това завършва магистратура по Икономика в Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София.
 
От 2008 г. работи като експерт управление на човешките ресурси и предоставя payroll услуги на фирми.
 
Специалист в изготвяне на месечни ведомости, декларация обр.1 и 6 към НАП, месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ, изготвяне на месечни и годишни отчети за лицата по извънтрудови правоотношения, изготвяне на запитвания към НАП, НОИ, МТСП по различни казуси, проверка и изчистване на данъчно-осигурителните сметки на клиентите, изготвяне на различни процедури за дейности свързани с УЧР, подготвяне на длъжностни характеристики, провеждане на обучения по ТРЗ, ежедневно проследяване на промените в законодателството, както и промените в проект, консултации по трудово-правни и осигурителни казуси.
 
Експерт за Портал ТРЗ Нормативи от 2014 г. Съавтор на редица издания на РС Издателство и Бизнес Консултации, като например "Практически наръчник за ТРЗ служителя", "Наръчник ТРЗ: Пенсиониране на служители", "Практически помощник на самоосигуряващите се лица", "Кодексът на труда - анализиран и обяснен" и мн.други.


Осигурете си бърз и лесен достъп до експертна помощ, насочена точно към онази тема от ТРЗ, която Ви затруднява.
 
Не пропускайте да вземете своето ръководство "Назначаване на чужденци: Експертите съветват" и да видите как специалистите решиха казуси от практиката на Ваши колеги.Какво още Ви препоръчваме за спокойна и сигурна ТРЗ практика:Работно време, почивки и отпуски: Съкровищница от решени казуси и анализи


Кодекс на труда 2022
/с експертен анализ по последните промени от м. август 2022 г./Правилно деклариране на данни съгласно Наредба № Н-13 - практическо ръководство


Трудови правоотношения със служители в затруднение – наръчник за работодатели
Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети 

С Клуб РС Издателство ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти за цял период от 12 месеца!

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 48 лв. с ДДС ще получите:

 10% отстъпка за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Безплатна доставка и на всички поръчани книги от онлайн книжарницата ни на www.straton.bg за целия период на членството Ви! (Избор от над 500 книги от над 15 издателства!)
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

 
Повече за предимствата на Клуба вижте във видеото:


 


при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС


Внимание:

Ако желаете фактура, посочете необходимите данни на 2-ра стъпка от заявката!

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 9 години нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ